سلام

ماجرای درگاه esata روی پنل x5 چیه ؟

ایا به داشتن esata مادر بورد مرتبطه ؟ ( یعنی باید حتما مادر بورد ای ساتا داشته باشه تا این درگاه به کار بیاد )

یا نوع تبدیله ؟

با تشکر