صدای خارج شده از یک رایانه روشن برای بعضی از افراد ناخوشایند و مزاحم است. به عنوان مثال اگر در استودیوی موسیقی شخصی‌تان کار می‌کنید می‌دانید که کوچک‌ترین نویز بر روی صدایی که در حال ضبط آن هستید...