دوست عزیز الان کیس x6 هم نسبتا خوش قیمت هست و هم چیزی از x7 کم نداره...:)
بسیار کیس خوبی است من خودم داشتم