کیس x7 واقعا کامله و قمیتش برای سیستم های گرون مناسبه !
در درجه بعد کیس X3 غوغاست !
و در آخر هم که یار قدیم من MAgnum که با هیچ کیسی عوضش نمیکنم