قطعا amd با محصولات خوبش بازار پردازنده رو از تک قطبی بودن نجات داد و مارو از شر قیمتهای سرسام آور intel.