amd رو دوس دارم ولی متاسفانه اینتل بهتره:دی

البته یادش بخیر دو هسته ای های amd رقیب نداشتن واقعا...بهترین بودن زمان خودشون.

در کل اینتل بهتر و موفق تره.