خودم 1090 دارم . کارای خوب قیمت مناسب. فقط فقط فقط amd
بیشتر ایرانی ها تو کف اینتل هستن.!!!