معلومه اینتل

نگاهی به بنچمارک ها بیندازید :

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

http://www.cpubenchmark.net/overclocked_cpus.html

http://www.cpubenchmark.net/