در کل تاریخ این دو پردازنده مبتنی بر معماری X86 ، اینتل همیشه کیفیت و کارایی بهتری داشته به غیر فاصله زمانی 2005 تا 2006 که ضعف Pentium 4 و Pentium D در برابر AMD Dual Core باعث شد اینتل رئیس‌اش رو...