ترکیبی از هر دو!!
ولی واقعا اگه این دوتا شرکت باهم همکاری میکردن یه محصول مشترک میدادن هم خیال ما راحت میشد هم خیال اونا(شرکت دیگه ای نبود که بخوای ازش خرید کنی!)
اما به صورت جدا intel رو ترجیح...