با توجه به اینکه کسی رو ندیدم از داشتن جفت مدل شکایتی داشته باشه و نظرات همه به نحوی سلیقه ای محصوب میشه
ولی من به شخصه اینتل رو بیشتر میپسندم به نظرم شرکت اینتل نسبت به amd جلو تره.....