جوابی که در تاپیک تبلتتون بهتون دادم در مورد این تاپیک هم صادق هست . ...