چه مدت ؟ 1 دقیقه میشه ؟ آره . 2 دقیقه چی ؟ اونم میشه . به نظرت مامان بیشتر از دو دقیقه سر پا میمونه تا Angry Birds بازی کنه یا بره اینترنت یا فیلم ببینه ؟!

از نظر من واقعا مسخره است ! خب اگر تو...