توجه داشته باشید که قیمت ها حداقل هست!
لازم به ذکره که بازار از نظر قیمت به خوبی داره به ثبات می رسه و هر چی زمان می گذره، قیمت ها مناسب تر و ارزان تر میشه.

...