البته در کیسهایی مثل x7 تمام فن های به دو دسته a و b تقسیم میشن توسط یک رابط چند به یک بعد این دو تا دسته به راحتی به پاور وصل میشن! و شما میتونید دور فن رو هم خودتون توسط کیس تنظیم کنید!
البته کیس...