ازویندوز xp استفاده میکنم ولی تازگیا یک سون که 23-10-2011 منتشرشده سفارش نمودم البته هنوز بدستم نرسیده بخاطر کمبود هارد نتونستم تا الآن 7 نصب کنم ولی به امید خدا بعد از خرید هارد میخواهم انواع سیستم...