الهی بمیرم! منم براش از ته دل دعا میکنم. ببین شما احتیاجی به بازی های سنگین نداری. بازی هایی که توش کشت و کشتار هست اصلا سراغش نرین. بازی هایی مثل Rayman: Origins باعث ایجاد روحیه میشه و سیستم قوی هم...