عالی بود.به نظرم از این تاپیک به عنوان مرجع در تعمیرات استفاده کنیم.