خیلی زیاده

از 60 به بالا واقعا زیاده برای پردازشگر

کیست چجور کیسی هست ؟ دمای درون کیست خوب هست ؟

حتما به فکر یه خنک کننده سی پی یو باش

حیفه یهو میترکونیش ها من خودم با اینکه کیسم ایکس...