با گفته های شما:
من الان cpu ندارم!!!!!!!
چون دماش تو لودینگ بین 75-80 هست
البته با اور 3.770
دماتون خیلی هم خوبه
بدون هیچ ترسی بازی کنید!!!!!
البته کولر خوب هم خوبه!!! دما هرچی پایین تر بهتر...