خیر مشکل ایجاد میکنه بهتره برای نهایت استفاده از نهایت قدرت این کارت فشار کم روی cpu با i5 سری 6600 به بالا اسمبل بشه البته i5 مقداری ضعیفتر هم مشکلی نیست