واقعیت همه اینها بستگی به (ببخشید )عقل و شعور و جنبه گیمر داره !!
فلانی که میگی من میخوام فلان کنم بهمان کنم 4 تا 980 رو SLI کنم !! که فریم دهمیم از n فریم بشه n2 فریم (!!! ) آخرش که چی...