تست های شما مربوط به تست خوندن هست، به هر صورت با بالاترین سرعت هاردهای متداول بازار داره میخونه اطلاعات رو.