درود
میشه یه لینک از zalman cnps9900 bulk بدین
چیزی پیدا نکردم خودم
ممنون