جسارت بنده رو ببخشید گفتم این تاپیک دستورالعمل های پردازنده برای دوستان مفید باشه :

1- دستورالعمل AVX چیست ؟

2- دستورالعمل SSE چیست ؟

3- دستورات MMX مخصوص AMD ؟