به به سلام آقا حسام عزیز
خوبی شما؟
متشکر از وقتی که گذاشتید نتایج برای بنده به خصوص در قسمت کریستال خیلی جالب بود!

احیانا مشکلی نداره بنده بپرسم به چه قیمتی خریداری کردید؟