سلام
کسی کتاب در مورد نحوه کار پردازنده و همین طور در مورد نحوه کار سیستم عامل داره ؟