بایوس را ریست فکتوری کنید.

Sent from my SM-A705FN using Tapatalk