یعنی من واقعا متعجبم که هدفتون از زدن این تاپیک چیه.