چندی پیش شرکت Valve اعلام کرد سه رونمایی بزرگ را در این هفته انجام خواهد داد که برای برای گیمر ها خبر بسیار خوبی بود. انتظار ظهور شاهکار جدیدی به نام Half Life 3 میرفت اما ...

در اولین رونمایی این...