مانیتور ارزون قیمت اسوس تو ایران پول خونه ی آدمه :-wاین ک دیگه جای خود دارد
انویدیا آخه چرا با اعصاب این جوونا بازی میکنی !
بابا منم آرزو دارم ! عجباااااااااااااااااا