اگر کیبرد شما بلوتوثی باشه نباید مشکلی داشته باشید!