جونم چه خوشكله كارته.

محمد جان دستت درد نكنه.

اينكه بالاتر از 6870 تو فول اچ دى قرار ميگيره همه قيمت ها رو به هم ميزنه. به اميد قيمت 600 تومنى براى اين كارت. :)