آخر پست هم یه ویرایش کوچیک می خواد. اگر وقت بشه کلا برات ترجمش می کنم میدم بذارید توی پست اول.