پس ما رو چی میگی که تو این 10 روز 2 روز در میون پلت فورم عوض میکردیم =))