روی فلش هم میشه نصبش کرد؟

منظورم این فلش هست: Silicon power Blaze USB3.0