سلام دوست عزیز من اول خوبی های تصویر رو میکم بعد بدی های اون رو!:D
خوبی های طرح
1.فونت کلامات غزه رو خوب طراحی کردی آفرین!
2.اون شکل بیضی که سمت چپ بالا درست کردی که نماد شیطانه رو خوب در...