من که هر دانسته ای از سخت افزار و دنیای فناوری و دیجیتال دارم از سایت سخت افزار دارم و به خودم میبالم که عضو این سایت هستم و در کنار جمعی از بهترین های این حوزه.......امتیاز هم خیلی خوب رو انتخاب...