من یک ماه پیش هاردم سوخت Seagate 1TB ، دادم یکی از اقوام تهران برد گارنتی ماتریس بعد 5 روز تعویض کردن واسم ...
راضی هستم !