کار درست اینه که وقتی این گوشی های تولید داخلی برای سلامتی ضرر دارن اون محصول رو نخریم! (و این کار درست رو مردم دارن انجام میدن!)

اگر برای سلامتی ضرر نداشتن و کیفیت قابل قبولی داشتن یه چیزی! ولی...