ضمن عرض تشکر بابت چنین تاپیک مفیدی رضا جان.
تجربه بنده در مورد برند گرین است. تابستان امسال بود که یک عدد موس green GM-301 خریداری کردم که بعد از یک ساعت استفاده(!) موس به طرز عجیبی از کار افتاد....