اقا من هم یه هارد پر از بد سکتور 500 گیگ usb2 بردم یه هارد 1 ترای نو گرفتم !

با مبلغ اندکی سر !


ممنون سازگار .........