تم تیره داشته باشه خیلی بهتره، چشم ها برای خوندن متن ها دیگه اذیت نمیشن. ضمن اینکه رنگ و فونت نوشته ها هم به یه شکل مناسب باشه که خوندنش راحت باشه.
اگه تم دو رنگی مثل مشکی و قرمز یا مشکی و زرد باشه...