دوستان فکر میکنم این طفلیارو از دانشگاه رفتن منصرف کردید :))
کلا میتونم اینطور براتون خلاصه کنم که دانشگاه برید و واحد هارو پاس کنید برای معدل بالا و مدرک . (رشته کامپیوتر تو استخدام ها ونهاد های...