ااا قدرت خدا رو ببین ، امسال اصلا راهم به نزدیکی گارانتی ها هم نخورد ؟؟ جلل خالق عجیبه ( اخر سالی میزنه الان یه چیزم میپوکنه ، گارانتی رفتنش میره واسه بعد عید )