یک صحبت بی فایده از ابتدا شروع شده در این تاپیک و عجیبه که مدیران محترم با این علم و بار تخصصی پای همچین مبحث بیهوده ایی نشسته اند.دوست عزیز شما چی رو میخواید ثابت کنید من نمیدونم والا!کشور ما در...