آقا آرش عزیز ! اینجا بخش مشاوره و راهنمایی هست ! در صورت اینکه برای خودتون قصد مشاوره در مورد گوشی های تولید داخل دارید که جای تاپیک درسته در غیر این صورت اینجا تاپیک بحث و اظهار نظر کلی نیست ! ...