این تاپیک رو دیدم به فکر فرو رفتم و سوالی برام پیش اومد
مگه ایران گوشی هم تولید میکنه ؟