قبل از اینکه به بیان مطالبی هر چند کوتاه بپردازم، باید بگویم که مناسفانه ما ایرانی ها با دو خصلت بسیار بد دست و پنجه نرم می کنیم. اول اینکه تا زور بالای سرمان نباشد، کاری را به شکل صحیح انجام نمی...