حالا تکلیف من که طرفدار هیچ کدوم از تیم های داخلی نیستم چیه؟